Natuurlijk kan een kunstgenootschap met zoveel plannen deze niet alleen uitvoeren met het lidmaatschap van individuele leden. Daarom is er voor gekozen, dat ook organisaties lid kunnen worden van het kunstgenootschap, tegen minimaal hetzelfde lidmaatschapstarief als de individuele leden. Natuurlijk kan een organisatie ook besluiten een hoger bedrag als lidmaatschapsgeld te betalen.

Daarnaast kan ons genootschap niet zonder de sponsoring van bedrijven.Deze sponsoring kan verschillende vormen aannemen:

  • Een langdurige sponsoring over een aantal jaren heen. Deze sponsoring houdt in, dat bij alle manifestaties het bedrijfslogo in beeld wordt gebracht, zowel op de flyer en affiche als tijdens de manifestatie zelf. In overleg kan een bedrijf besluiten tijdens de manifestaties een eigen stand in te richten om mensen van hun product op de hoogte te stellen. Dit zal uw bedrijf meer aan ons genootschap koppelen, waardoor een hechtere samenwerking mogelijk is.
  • Een evenementsponsoring. Voor een bepaald evenement wordt gesponsord. De bedrijfsnaam komt op de flyer te staan en op het affiche dat wordt verspreid. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf voor die manifestatie zelf een stand inricht. De hoogte van de sponsoring met de daarbij behorende inzet van ons kunstgenootschap wordt in onderling overleg vastgesteld. Wel zijn er minimum bedragen vastgesteld voor de sponsoring om tenminste de kosten van drukken en verspreiden op te vangen.
  • Sponsering door middel van het beschikbaar stellen van materialen of producten voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Het kunstgenootschap is blij met alle bijdragen.

Indien u geïnteresseerd bent in sponsoring van ons kunstgenootschap, neem dan contact op per mail


Donateurs
  • Fien Hutter
  • Maria Kroon
  • Mieke van der Maaten
  • Marcel Moester

Een heugelijk feit!

Juni 2017 - Stichting de Lang - van Schaik heeft een éénmalige financiële bijdrage geleverd ten behoeve van het vernieuwen van onze website.

Louise de Lang- van Schaik was een getalenteerd schilderes die samen met haar echtgenoot woonde in Boerderij Oud Woelwijck in Voorschoten alwaar zij zich geheel toelegde op het schilderen.

Na de dood van haar man zette zij zich in, om niet alleen haar vaardigheden in het schilderen maar ook haar andere talenten met anderen te delen. De boerderij werd verbouwd om lesruimten te creëren en er werden docenten aangetrokken. Inmiddels worden er vele cursussen georganiseerd op onder andere het gebied van tekenen, schilderen, keramiek, fotografie en muziek.

In 1968 zag de Stichting Oud Woelwijck het licht om in de toekomst het lesaanbod veilig te stellen. Bij haar overlijden liet zij haar vermogen na in de Stichting Louise de Lang- van Schaik zodat haar idealen voortgang konden blijven vinden en tevens sociale en culturele activiteiten in Voorschoten te kunnen ondersteunen.